Formularz kontaktowy

Robert Kowalkowski
Product Manager
tel. +48 601 697 500
rkowalkowski@argocard.com

Agata Gromek
Opiekun Klienta
tel. +48 506 821 345
agromek@argocard.com
Dane teleadresowe

ARGO CARD Sp. z o.o.
ul. Krynicka 1
80-393 Gdańsk
centrala@argocard.com
tel. (58) 5543 623

Oddział w Warszawie
ul. Bobrowiecka 1a
00-728 Warszawa
warszawa@argocard.com
tel. +48 22 4884 218
fax +48 22 4884 177

NIP: 584-23-71-981
REGON: 191920896
Konto: FORTIS BANK POLSKA S.A. O/ Gdańsk
PL 79 16001303 0004 1007 1047 0001

Zarząd:
Remigiusz Montwiłł - Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 100,000.00 PLN
Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
KRS Nr KRS - 0000121039

Siedziba - Gdańsk

Oddział - Warszawa