Bezpieczeństwo

Zarządzanie przez wiele lat różnej wielkości bazami zawierającymi chronione prawnie dane osobowe wyczuliły nas na kwestie ich odpowiedniego zabezpieczenia. Dzięki temu możemy zaoferować poziom bezpieczeństwa powierzonych nam danych na najwyższym światowym poziomie. Zapewnia to zarówno najnowocześniejsze licencjonowanie oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie oraz wydzielona sieć komputerowa, jak i zabezpieczenia fizyczne. Dla przykładu posiadamy system kontroli dostępu do wszystkich pomieszczeń, jednokierunkowe śluzy osobowe i wydzielone strefy ograniczonego dostępu z monitorowaniem ruchu personelu. Ponadto nasi pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Polityka bezpieczeństwa naszych systemów jest realizowana na czterech poziomach:

  • konfiguracji serwera
  • konfiguracji bazy danych
  • połączeń aplikacji z serwerem
  • skryptów aplikacji