Co to jest SaaS?

Chodzi o filozofię dostarczania oprogramowania. To formuła odchodząca od oferowania programu jako gotowej aplikacji w pudełku, wymagającej zainstalowania, a gdy się „zestarzeje” - wymiany lub aktualizacji. Program jako usługa (ang. Software as a Service - SaaS) to stworzenie dostępu do programu za pośrednictwem internetu. Sam program umieszczony jest w chmurze, dzięki czemu odpadają koszty jego instalacji i konieczność aktualizacji, nie mówiąc o kopiach bezpieczeństwa. Wymagany jest jedynie dostęp do internetu.